Grups

Condicions d'accés en grup

 • Reserva prèvia i obligatòria amb 24 hores d'antelació com a mínim, a través del Centre d'Atenció al Visitant i del telèfon: +34 902 10 70 77.
 • La classificació de visita en grup s'estableix a les visites que estan integrades per 8 o més persones, fins a un límit màxim de 30 components per grup.
 • Per als grups que el Museu estableixi la obligatorietat en l'ús del guiatge de grups s'haurà d'abonar, juntament al preu d'entrada establert, el preu d'1 euro per persona pel lloguer d'aquest servei, en els casos en els quals no es disposi d'aquest equipament.
 • El temps màxim d'estada a l'interior del Museu és d'una hora i mitja, una vegada passat aquest temps el grup s'haurà de dissoldre i es podrà continuar la visita de forma individual.
 • Amb caràcter excepcional es podrà permetre l'accés de grups a les exposicions temporals. Però en aquest cas s'establiran noves condicions de visita quant a horaris d'accés, durada del recorregut i màxim d'integrants per grup etc., d'acord als criteris establerts pel Museu per aconseguir una visita de qualitat. Es mantindran les condicions i els preus per a cada tipus de grup.
 • La quota i la distribució horària general que regulen les visites en grup podran estar subjectes a variacions puntuals en moments específics de màxima afluència de visitants al Museu.

Grup educatiu

 • Els grups educatius, integrats per estudiants escolars (Primària, Secundària, Batxillerat, FP) o universitaris, podran accedir al Museu de forma gratuïta.
 • Per fer efectiva la visita a la categoria de grup educatiu, serà imprescindible la presentació a les taquilles del Museu d'una carta de presentació del centre educatiu on figuren les dades del centre, les dades acadèmiques dels alumnes, el nombre de visitants i la data.
 • Els visitants menors de 14 anys no podran efectuar la visita al Museu de forma individual, hauran d'anar sempre acompanyats d'un adult.

Horari

De dilluns a dissabtes de 10.00 a 16.30h

Diumenges i festius de 10.00 a 15.30h

Accés

Grups educatius, Porta de Jerónimos (previ pas per taquilles 1 i 2).

Porta de Murillo de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00h.

Accés de grups de visites comentades i dinamitzades del programa educatiu El arte de educar, Galeria Jònica Sud. Accés de grups visita-taller del programa educatiu El arte de educar, Porta de Murillo.

Molt important: Les visites de grup no són guiades. Imprescindible la utilització del Sistema de Guiatge de Grups (transmissor ràdioguia).

Grup cultural

 • Tindran dret a aquest descompte del 50% sobre el preu de l'entrada les persones que formin part de col•lectius de caràcter cultural com associacions, institucions, fundacions i escoles de postgrau vinculades a les Belles Arts.
 • Serà obligatòria la reserva i venda anticipada d'aquest tipus d'entrades, a través dels sistemes telemàtics posats a la disposició del visitant.

Horari

De dilluns a dissabtes de 10.00 a 16.30h

Diumenges i festius de 10.00 a 15.30h

Accés

Porta de Jerónimos (previ pas per taquilles 1 i 2).

Molt important: Les visites de grup no són guiades. Imprescindible la utilització del Sistema de Guiatge de Grups (transmissor ràdioguia).

Grup turístic

 • El preu de l'entrada per a cadascuna de les persones que integren el grup turístic és de 14 € la visita, vàlida per a tot el dia.
 • Serà obligatòria la reserva i la venda anticipada d'aquest tipus d'entrades, a través dels sistemes telemàtics posats a la disposició del visitant.
 • Les persones que integren aquesta categoria de grup no podran beneficiar-se, amb caràcter individual, del règim de gratuïtat, ni de reducció.

Horari

De dilluns a dissabtes de 10.00 a 16.30h

Diumenges i festius de 10.00 a 15.30h

Accés

Porta de Jerónimos (previ pas per taquilles 1 i 2).

Molt important: Les visites de grup no són guiades. Imprescindible la utilització del Sistema de Guiatge de Grups (transmissor ràdioguia).

Sistema de Guiatge de Grups

1 € por persona

Sistema de Guiatge de Grups

A partir de l'1 de juny del 2009 serà imprescindible la utilització durant la visita en grup d'un sistema de guiatge de grups sense fil composat per un micròfon per al guia i auriculars per a cada integrant amb els quals podran seguir les explicacions.

Podran adquirir-lo a la pàgina web a l'hora de fer la reserva de la visita o als taulells d'audioguies existents al Museu (vestíbul dels Jerónimos, Sala de les Muses).

Per necessitats del servei els accessos per grups es poden veure modificats.

Infografía animada con información sobre el acceso al Museo y la ubicación de sus colecciones

* Para visualizar correctamente la infografía necesita tener instalada la última versión de Flash Player

 
Ministerio de Cultura. Goberno de España; abre en ventana nueva
España es cultura; abre en ventana nueva
Copyright © 2014 Museo Nacional del Prado.
Calle Ruiz de Alarcón 23
Madrid 28014
Tel. +34 91 330 2800.
Todos los derechos reservados