Grups

Es considera visita de grup a aquells visitants que acudeixen al Museu formant part d'un grup prèviament definit i organitzat, acompanyat per un guia o professor, i constituït per entre 8 i 30 persones.

Condicions de la visita en grup

El Museo Nacional del Prado ha establert un sistema de regulació i ordenació de les visites en grup per tal d'assegurar un major aprofitament dels recursos del Museu i d'optimitzar els fluxos de visitants, minimitzant l'impacte derivat del possible excés de públic per garantir, d'una banda, el gaudi, la contemplació i l'estudi de la seva Col•lecció i d'altra, la preservació i la conservació de les obres.

Hi ha tres categories de grup:

 • Grup educatiu
 • Grup cultural
 • Grup turístic

Les visites en grup han de complir els següents requeriments:

 • El nombre màxim de persones per grup és de 30, inclòs el guia o professor
 • En tots els casos cal fer una reserva de dia i hora de la visita mitjançant el sistema de reserva i venda d'entrades de la web del Museu (www.entradasprado.com), que s'haurà de formalitzar 24 hores abans de la visita o 48 hores en el cas de les visites de 9:00 a 10:00
 • Els grups han d'arribar al Museu amb suficient temps d'antelació (15 minuts mínim abans de l'hora assignada per a l'inici de la visita) per tal de realitzar els tràmits previs a la visita
 • El temps de durada de la visita guiada es limita a 1 hora i 30 minuts. El responsable del grup portarà en un lloc visible l'adhesiu de grup, en el qual figurarà l'hora establerta de la fi de la visita. Transcorregut aquest temps, el grup s'ha de dissoldre i la gent podrà continuar la visita de manera individual
 • Els grups del programa El arte de educar que ho sol•liciten, podran realitzar una visita autònoma acompanyats pel seu professor, abans o després de la visita dinamitzada o comentada, i hauran de sol•licitar a l'auxiliar d'atenció al visitant, ubicat en l'accés assignat, l'adhesiu de grup corresponent, en el qual figurarà l'hora màxima de durada de la visita
 • Per tal de reduir el nivell de soroll a les sales és obligatori, excepte per als estudiants menors de 18 anys i les visites de les 9 del matí, l'ús d'un sistema de guiat de grup (micròfon i auriculars) que permet als components del grup escoltar amb claredat les explicacions del guia mitjançant un micròfon i uns auriculars sense fil. El Museu ofereix el servei de lloguer a aquells grups que no disposin dels seus propis dispositius
 • Els grups hauran d'acudir al Museu amb el seu propi guia o professor, excepte en el cas de les visites del programa 'El arte de educar', que disposaran d'un educador del Museu
 • Les condicions per a la visita en grup a les exposicions temporals s'establiran atenent a les característiques de cada mostra en particular, limitant el nombre d'integrants així com els dies i les franges horàries, si fos necessari a causa de l'afluència de públic
 • Per tal d'agilitzar l'accés al Museu, es recomana als integrants dels grups que deixin les motxilles i els objectes personals a l'autobús. També tenen la possibilitat de dipositar les motxilles, els abrics, els paraigües, etc. als carros especialment habilitats per a aquest ús a la corresponent consigna del Museu
 • La capacitat i la distribució horària general que regulen les visites en grup podran estar subjectes a variacions puntuals en moments específics de màxima afluència de visitants al Museu

Grup Educatiu

 • Els grups integrats per estudiants escolars (Primària, Secundària, Batxillerat, FP) o universitaris, accedeixen al Museu de forma gratuïta
 • La visita al Museu dels grups educatius pot ser lliure o amb el suport pedagògic del Museu:
  El arte de educar. Logotipo
 • Els visitants menors de 14 anys no poden realitzar la visita al Museu de forma individual i hauran d'anar sempre acompanyats d'un adult

Accés

L'accés per a les visites dinamitzades i comentades del programa educatiu 'El arte de educar' es realitza per la Galería Jónica Sur.

L'accés per a les visites-taller del programa educatiu 'El arte de educar' es realitza per la Plaza de Murillo.

Els grups educatius en visita lliure accedeixen per la Puerta de los Jerónimos (previ pas per les taquilles 1 i 2 de la Plaza de Goya) o per la Puerta de Murillo, de dilluns a divendres i de 10.00 a 14.00.

L'accés i tots els detalls per a la visita en grup hi són al correu de confirmació de la reserva.

Molt important: Les visites de grup no són guiades, excepte en el cas de les activitats del programa 'El arte de educar'. Els grups hauran d'acudir al Museu amb el seu propi guia o professor.

Els estudiants d'Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat han d'anar acompanyats en tot moment pel tutor o professor responsable del grup.

El Sistema de guiat de grups (transmissor ràdio-guia) és d'ús obligatori per als grups universitaris

Grup Cultural

 • Els grups culturals integrats per persones que formen part de col•lectius de caràcter cultural com ara associacions, institucions, fundacions i escoles de postgrau vinculades a les Belles Arts, es beneficien d'un descompte del 50% sobre el preu de l'entrada, prèvia acreditació a través del Centre d'Atenció al Visitant
 • El pagament de les entrades es realitza el mateix dia de la visita a la taquilla del Museu

Accés

Els grups culturals accedeixen per la Puerta de los Jerónimos (previ pas per les taquilles 1 i 2 de la Plaza de Goya).

L'accés i tots els detalls per a la visita en grup hi són al correu de confirmació de la reserva.

Molt important: Les visites de grup no són guiades. Els grups hauran d'acudir al Museu amb el seu propi guia o professor. És obligatori l'ús del sistema de guiat de grups (transmissor ràdio-guia)

Grup Turístic

 • El preu de l'entrada per a cadascuna de les persones que integren el grup turístic és de 14 € per visita. Les persones que integren aquesta categoria de grup no podran beneficiar-se, amb caràcter individual, del règim de gratuïtat, ni de reducció
 • El pagament de les entrades es realitza de manera anticipada i a través dels sistemes telemàtics que hi ha a disposició del visitant

Accés

Puerta de los Jerónimos (previ pas per les taquilles 1 i 2).

Molt important: Les visites de grup no són guiades. Els grups hauran d'acudir al Museu amb el seu propi guia o professor. És obligatori l'ús del sistema de guiat de grups (transmissor ràdio-guia)

Sistema de guiat de grups

Durant la visita en grup és obligatori, amb l'excepció dels grups escolars, l'ús d'un sistema de guiat de grups sense fil compost per un micròfon i uns auriculars per a escoltar amb claredat les explicacions del guia.

El Museu ofereix el servei de lloguer per als grups que no disposin dels seus propis dispositius: 1€ per persona.

Els accessos per a grups es poden veure modificats en funció de les necessitats del servei.

Infografia animada amb informació sobre l'accés al Museu i la ubicació de les seves col•leccions

* Per visualitzar correctament la infografia necessita tenir instal•lada l'última versió de Flash Player

 
Ministerio de Cultura. Gobierno de España; abre en ventana nueva
España es cultura Spain is culture
Portal de la transparencia. Gobierno de España
Copyright © 2015 Museo Nacional del Prado.
Calle Ruiz de Alarcón 23
Madrid 28014
Tel. +34 91 330 2800.
Todos los derechos reservados