Grupos

Considérase visita de grupo a aqueles visitantes que acoden ao Museo formando parte dun grupo previamente definido e organizado, acompañado por un guía ou profesor, e constituído por entre 8 e 30 persoas.

Condicións da visita en grupo

O Museo Nacional del Prado estableceu un sistema de regulación e ordenación das visitas en grupo co fin de asegurar un maior aproveitamento dos recursos do Museo e optimizar os fluxos de visitantes, minimizando o impacto derivado do posible exceso de público para garantir, por unha banda o goce, a contemplación e o estudo da súa Colección e por outro, a preservación e conservación das obras.

Hai tres categorías de grupo:

 • Grupo educativo
 • Grupo cultural
 • Grupo turístico

As visitas en grupo teñen que cumprir os seguintes requerimentos:

 • O número máximo de persoas por grupo é de 30, incluído o guía ou profesor
 • En todos os casos é necesario realizar unha reserva de día e hora da visita a través domsistema de reserva e venta de entradas da web do Museo (www.entradasprado.com), que deberá formalizarse 24 h. antes da visita, 48 h. no caso das visitas de 9 a 10 h
 • Os grupos deben chegar ao Museo con tempo de antelación suficiente (15 minutos mínimo antes da hora asignada para o inicio da visita) co gallo de realizar os trámites previos á visita
 • O tempo de duración da visita guiada está limitado a 1 hora e 30 minutos. O responsable do grupo levará nun lugar visible o adhesivo de grupo, no que figura a hora establecida de fin da visita. Transcorrido ese tempo o grupo debe disolverse e pode continuar a súa visita de forma individual
 • Os grupos do programa El arte de educar que o soliciten poderán realizar unha visita autónoma acompañados polo seu profesor, antes ou logo da visita dinamizada ou comentada, para o que deberán solicitar ao auxiliar de atención ao visitante situado no acceso asignado o adhesivo de grupo correspondente, no que figura a hora máxima de duración da visita
 • Co gallo de reducir o nivel de ruído nas salas é obrigatorio, excepto para os estudantes menores de 18 anos e as visitas das 9 da mañá, o uso dun Sistema de guiado de grupo (micrófono e auriculares) que permite aos compoñentes do grupo escoitar con claridade as explicacións do guía mediante un micrófono e auriculares inalámbricos. O Museo ofrece o servizo de aluguer a aqueles grupos que non dispoñan dos seus propios dispositivos.
 • Os grupos deberán acudir ao Museo co seu propio guía ou profesor, excepto no caso de las visitas do programa ‘El Arte de Educar’ en que van acompañados por un educador do Museo
 • As condicións para a visita en grupo ás exposicións temporais estableceranse atendendo ás características de cada mostra en particular, limitando o número de integrantes así como os días e franxas horarias, se fose necesario debido á afluencia de público
 • Co gallo de axilizar o acceso ao Museo, recoméndase aos integrantes dos grupos que deixen mochilas e vultos no autobús. Se non, teñen a posibilidade de depositar as mochilas, abrigos, paraugas etc. en carros especialmente habilitados para este uso na correspondente consigna do Museo
 • O coubo e a distribución horaria xeral que regulan as visitas en grupo poderán estar suxeitos a variacións puntuais en momentos específicos de máxima afluencia de visitantes ao Museo

Grupo Educativo

 • Os grupos integrados por estudiantes escolares (Primaria, Secundaria, Bacharelato, FP) ou universitarios, acceden ao Museo de forma gratuíta
 • A visita ao Museo dos grupos educativos pode ser libre ou co apoio pedagóxico do Museo:
  El arte de educar. Logotipo
 • Os visitantes menores de 14 anos no poden realizar a visita ao Museo de forma individual, deberán ir sempre acompañados dun adulto

Acceso

O acceso para as visitas dinamizadas e comentadas do programa educativo ’El arte de educar’ realízase pola Galería Jónica Sur.

O acceso para as visitas-obradoiro do programa educativo ’El arte de educar’ realízase pola Praza de Murillo.

Os grupos educativos en visita libre acceden pola Porta dos Jerónimos (previo paso polos despachos 1 e 2 da Praza de Goya) ou pola Porta de Murillo, de luns a venres de 10.00 a 14.00h.

O acceso e todos os detalles para a visita en grupo figuran no e-mail de confirmación da reserva.

Moi importante: As visitas de grupo non son guiadas, excepto no caso das actividades do programa ‘El arte de educar’. Os grupos deberán acudir ao Museo co seu propio guía ou profesor.

Os estudantes de Infantil, Primaria, Secundaria e Bacharelato deberán estar acompañados en todo momento polo tutor ou profesor responsable do grupo.

O Sistema de Guiado de Grupos (transmisor radio-guía) é de uso obrigatorio para os grupos universitarios

Grupo Cultural

 • Os grupos culturais, integrados por persoas que forman parte de colectivos de carácter cultural tales como asociacións, institucións, fundacións e escolas de posgrao vinculadas ás Belas Artes, benefícianse dun desconto do 50 % sobre o prezo da entrada, previa acreditación a través do Centro de Atención ao Visitante
 • O pago das entradas realízase o mesmo día da visita, no despacho do Museo

Acceso

O acceso para os grupos culturais é a Porta dos Jerónimos (previo paso por despachos 1 e 2 da Praza de Goya).

O acceso e todos os detalles para a visita en grupo figuran no e-mail de confirmación da reserva.

Moi importante: As visitas de grupo non son guiadas. Os grupos deberán acudir ao Museo co seu propio guía ou profesor. É obrigatorio o uso do Sistema de Guiado de Grupos (transmisor radio-guía)

Grupo Turístico

 • O prezo da entrada para cada unha das persoas que integran o grupo turístico é de 14 € a visita. As persoas que integran esta categoría de grupo non poderán beneficiarse, con carácter individual, do réxime de gratuidade nin de redución
 • O pago das entradas realízase de manera anticipada, a través dos sistemas telemáticos postos a disposición do visitante

Acceso

Porta dos Jerónimos (previo paso por despachos 1 e 2).

Moi importante: As visitas de grupo non son guiadas. Os grupos deberán acudir ao Museo co seu propio guía ou profesor. É obrigatorio o uso do Sistema de Guiado de Grupos (transmisor radio-guía)

Sistema de guiado de grupos

É obrigatorio o uso durante a visita en grupo, coa excepción dos grupos escolares, dun Sistema de Guiado de Grupos inalámbrico composto por un micrófono e auriculares que permite escoitar con claridade as explicacións do guía.

O Museo ofrece o servizo de aluguer a aqueles grupos que non dispoñan dos seus propios dispositivos : 1 € por persoa.

Por necesidades do servizo os accesos para grupos poden verse modificados.

Infografía animada con información sobre o acceso ó Museo e a posición das súas coleccións

* Para visualizar correctamente a infografía necesita ter instalada a última versión de Flash Player

 
Ministerio de Cultura. Gobierno de España; abre en ventana nueva
España es cultura Spain is culture
Portal de la transparencia. Gobierno de España
Copyright © 2015 Museo Nacional del Prado.
Calle Ruiz de Alarcón 23
Madrid 28014
Tel. +34 91 330 2800.
Todos los derechos reservados